Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yleistä


Jotta voin palvella sinua parhaani mukaan, edellyttää se, että kerään ja käsittelen joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostan kuitenkin yksityisyyttäsi ja olen sitoutunut suojaamaan sitä.
Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste sisältää tietoja siitä, mitä henkilötietoja kerään, millä periaatteella sitä käsittelen ja mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Nutrieden/Anu Vitikainen käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen ja sovellettevan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydän sinua lukemaan tämän selosteen huolellisesti. Saatan myös tehdä päivityksiä tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen toimintani kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Käyttämällä palveluitani, verkkosivustoani tai ottamalla minuun yhteyttä, hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, en todennäköisesti pysty palvelemaan sinua.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?


Kerään, säilytän ja käsittelen sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

- sopimusvelvotteiden toteuttaminen
- oikeudellisten velvotteiden ja vaateiden täyttäminen
- asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
- liiketoimintani kehittäminen ja
- palveluiden kohdentaminen sinulle

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?


Kerään sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä ja palveluideni käytön yhteydessä.
Tyypillisesti saatan saada suoraan sinulta seuraavia tietoja:

- nimi
- sähköposti
- puhelinnumero
- osoite
- asiakkuuteen liittyviä tietoja

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?


Huolehdin siitä, että minulla on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatan käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelen tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvotteiden täyttämiseksi. Käsittelen myös henkilötietojasi oikeutetun etuni nojalla, joka on palveluiden tarjoaminen ja liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja saatan käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?


Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelen minä. Saatan myös ulkoistaa joitain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyn tietojärjestelmät. Huolehdin tällöin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatan myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvotteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatan myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisin osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?


Joltain osin palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. En muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Huolehdin siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkiltietojani säilytetään?


En säilytä henkilötietojasi pidempää kuin on tarpeellistä niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrin aika ajoin myös päivittämään tietojasi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?


Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämäni ja käsittelemäni henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssä tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopismusten perusteella asiakkaillemme.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?


Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, en todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintani tarkoitusta. Niimpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?


Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelen tietojasi suostumuksen perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä minulle, esimerkiksi sähköpostilla nutri.eden@outlook.com

Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada minulta vahvistus siitä, käsittelenkö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelen. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puuttelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksella lähettämällä minulle sähköpostia osoitteeseen: nutri.eden@outlook.com

Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelen henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etuni perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamikseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa en todennäköisesti pysty palvelemaan sinua enää.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyiksi
Mikäli olen käsitellyt tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiskeksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?


Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla minuun yhteyttä sähköpostitse nutri.eden@outlook.com. Pyydän sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voin varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä rekisteri-ja tietosuojaselostetta päivittää?


Saatamme tehdä tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen päivityksiä toimintani taikka tietosuojaperiaatteiden muuttuessa. Päivityksiä voi tulla myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olen julkaissut päivitettyn selosteen. Pyydänkin sinua tutustumaan tähän selosteeseen säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?


Rekisterinpitäjä

Nutrieden
Lappeenranta

sähköposti: nutri.eden@outlook.com

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Anu Vitikainen

Rekisterin nimi

Nutriedenin Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä tarvitaan asiakkaan tavoittamiseen, ravintovalmennuksen toteuttamiseen ja laskutusta ja kirjanpitoa varten. Tietoja voidaan käyttää markkinoinnissa rekisteröidyn suostumuksella.

Tallennettavat tiedot

Rekisterin tietoja ovat etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakastietolomakkeen tiedot. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia. Sähköpostimarkkinointia varten suostumuksensa antaneiden tiedoista tallennetaan vain nimi ja sähköposti.

Rekisterin suojaus

Rekisterin sähköinen materiaali säilytetään tietokoneella, jonka tietoihin pääsee vain Anu Vitikainen. Paperilla olevat tiedot (asiakastietolomakkeet, muistiinpanot, alkukartoituslomakkeet, asiakastapaamisten muistiinpanot) säilytetään lukollisessa kaapissa. Sähköpostimarkkinointia varten kerättävissä tiedoissa käytetään asiakasrekisterin teknisessä ylläpidossa ja käytössä ulkopuolista palveluntarjoajaa, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle nimi ja sähköpostiosoite tallennetaan.

Rekisteröidyn oikeudet.

Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelen tietojasi suostumuksun perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä minulle, esimerkiksi sähköpostilla nutri.eden@outlook.com

Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada minulta vahvistus siitä, käsittelenkö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelen. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaan sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puuttelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksella lähettämällä minulle sähköpostia osoitteeseen: nutri.eden@outlook.com

Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelen henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etuni perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamikseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa en todennäköisesti pysty palvelemaan sinua enää.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyiksi
Mikäli olen käsitellyt tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiskeksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Laatimispäivämäärä 14.10.2019
© Koulutetut hierojat · THEME BY WATDESIGNEXPRESS